Yunanistan’da “İki Tekerlekli İşçiler Meclisi” ( #SVEOD ) çağrısı ile kuryeler protesto konvoyu oluşturdular

338

Yunanistan’da “İki Tekerlekli İşçiler Meclisi” ( #SVEOD ) çağrısı ile kuryeler protesto konvoyu oluşturdular. Kuryeliğin ağır meslekler statüsüne alınmasını ve şartlarının düzeltilmesini istiyorlar.

Tıpkı Türkiye’deki kuryeler gibi…