Mehmet Şimşek’ten Kuryeleri İlgilendiren Açıklama

767

Moto Kurye Gelirlerine Muafiyet Geliyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Moto kurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Moto kurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz” açıklamasında bulundu. Bu açıklama sosyal medyada hemen yankı buldu ve tartışmalara neden oldu. Bazı uzmanlar Bakan Şimşek’in açıklamasını alıntılayarak şu kritik soruyu sordu: “Moto kuryelere ek vergi gelmeyecekse GİB (Gelir ve Kurumlar Vergisi Düzenlemeleri) sunumunda 3.9 milyar ilave gelirinden neden bahsediliyor?”

Şimşek’in Sosyal Medya Açıklaması

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Moto kurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Moto kurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile moto kurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacak” ifadelerini kullandı.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Düzenlemeleri

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Gelir ve Kurumlar Vergisi Düzenlemeleri basına yansımıştı. Kuryelerden büyük tepki alan düzlenme teklifini Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili metinde moto kuryeleri kapsayan vergi düzenlemelerini şu şekilde gerekçelendirmişti:

– Mevcut Durum: E-ticaretin gelişmesi ve pandeminin de etkisiyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de moto kuryecilik faaliyetleri, hızlı bir artış göstererek önemli bir sektör haline gelmiştir. Kuryelerin, hizmet sözleşmesi kapsamında bir işverene bağlı olarak çalışmaları halinde elde ettikleri gelir ücret, kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışmaları durumunda ise elde edilen gelir ticari kazanç kapsamında değerlendirilmektedir. Ticari kazanç mükellefi olarak faaliyette bulunan yaklaşık 126.112 moto kurye bulunmaktadır.

– Önerilen Düzenleme: Ticari kazanç mükellefi olan moto kuryelere bu hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerden %15 oranında tevkifat yapılması ve bir takvim yıl içinde elde ettikleri gelirlerin tarifenin dördüncü dilimini (2024 takvim yılı için 3.000.000 TL) aşmaması halinde tevkifatın nihai vergileme olması, aşması halinde ise beyanname verilmesi. Bunların hizmet ifalarının KDV’den de istisna edilmesi.

Etki Analizi ve Vergi Düzenlemesinin Amacı

Düzenlemenin amacı vergilendirmede kolaylık sağlamak olmakla birlikte 2023 takvim yılı verilerinden hareketle gayrisafi hasılatlar üzerinden %15 oranında tevkifat yapılması durumunda ilave 3,9 milyar TL gelir etkisi tahmin edilmektedir. Düzenlemenin 1.1.2025 tarihinde yürürlüğe girmesi önerilmektedir.

Bakanlık, Bahşiş Gelirleri ve Moto Kurye Faaliyetlerinin Vergilendirme Usulünü Kolaylaştırıyor Mu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörden gelen talep üzerine, bahşiş gelirleri ile moto kurye faaliyetlerinin vergilendirme usulünde değişikliği de vergi paketi hazırlıklarına dahil ederken, bu alanlarda yeni vergi ihdas edilmeyecek. AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, hazırlıkları yürütülen pakette, vergilendirmede kolaylık isteyen sektörlerin talepleri de değerlendiriliyor.

Bahşiş Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, yeme içme hizmeti veren işletmelerde toplanan bahşişlerin işverence çalışanlara dağıtılması durumunda, bu ödemeler işverenden alınan ücretin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve ücret matrahına eklenerek gelir vergisi tarifesine göre tevkif suretiyle vergilendiriliyor. Banka kartı, kredi kartı ve diğer ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte müşteriler yeme içme bedeline ilave olarak bahşiş ödemelerini de kartla yapmaya başladı. Bu durumda, ayrı gösterilemediği için bahşiş olarak yapılan ödeme, yeme içme hizmetinin matrahına dahil bir unsur olarak kabul ediliyor ve KDV’ye tabi tutuluyor.

Sektör Temsilcilerinin Talebi Üzerine Bakanlığın Çalışmaları

Sektör temsilcilerinin kolaylık talep etmesi üzerine harekete geçen Bakanlık, konunun tarafı olan diğer bakanlıklarla çalışma yürüttü. Bu kapsamda dünya örnekleri de incelenirken banka ve kredi kartı ile bahşiş ödemesinin çok yaygın olduğu ve ödeme belgelerinde bu tutarların ayrı gösterilerek KDV matrahına dahil edilmediği belirlendi. Hazırlanan taslak çalışmaya göre, bahşiş ödemeleri, hizmet bedelinin yüzde 10’unu aşmaması şartıyla ödeme belgelerinde bu bedelden ayrı gösterilecek. Ücret niteliğindeki bu gelirler banka hesabında toplanacak ve tamamı çalışanlara dağıtılacak. Asgari ücretin aylık brüt tutarına kadar çalışanlara dağıtılan paralar, normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve tarife yerine sadece yüzde 10 gelir vergisi tevkifatına tabi olacak. Bahşiş ödemelerinin hizmet bedelinden ayrı olarak gösterilmesi şartıyla ücret niteliğinde olan bu ödemeler, işveren tarafından hizmet bedeline dahil edilmeyecek ve dolayısıyla KDV’ye tabi tutulmayacak.