MHP Grup Başkanlığı Tarafından 11 Mart 2021’de Verilen Soru Önergesi

636

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu tarafından Anayasanın 98. Maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Tamer OSMANOĞULLARI/ MHP İzmir Milletvekili

Bütün dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan Covid 19 salgını ile mücadele devam etmektedir. Birçok sektörün olumsuz etkilendiği ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için çeşitli yol ve yöntemler aradığı pandemi sürecinde, motokuryelere olan talebin arttığı bilinmektedir. Evlere servis edilen hizmetlerdeki çeşitliliğin de arttığı pandemi sürecinde, maalesef motokuryelerin ne kadar hızlı hizmet verdiği, hizmetlerin pazarlanmasında ön plana çıkartılmakta ve bu durum motokuryeler üzerinde baskı oluşturmaktadır. Netice itibariyle son bir yılda 189 motokurye vatandaşımızın hayatını kaybettiği kamuoyuna yansımıştır.

Buna göre:

  1. Motokuryelik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlarımızın belirli bir süre içinde, satın alınan hizmetin müşteri ile buluşturulmasının meydana getirdiği trafik kazalarının azaltılması ile ilgili Bakanlığınızın ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak sürdürdüğü bir çalışma var mıdır?
  2. Pandemiyle birlikte trafikte sayıları artan motokuryelerin, trafikte farkedilmelerine ilişkin diğer sürücülerin bilinçlendirilmesine yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sürdürülen hangi projeler bulunmaktadır?