Müşteri Notunda Kuryeye Tehdit

622

Kuryelerin ölüm gibi, kaza gibi, düşük ücret ve sendikalaşmalarının önüne engeller çıkartılması gibi çok yakıcı gündemleri var. Bunlar o kadar öne çıkıyor ki gün içinde yaşadıkları birçok sorunu, mobbingi, saygısızlıkları konuşamaya çoğu zaman fırsat gelmiyor! İstanbul’da bir müşteri belli ki hassasiyetleri var. Zile basması halinde kuryeyi mahkemeye verip sosyal medyada rezil edeceğini not olarak yazmış! Sadece görevlerinin değil haklarının da olduğunu bilen bir Kurye bu durumu müşteri temsilciliği ile konuşarak şikayet etmiş ve müşteri temsilcisi siparişin iptalini sağlamış.