Yemek Sepeti Genel Müdürlüğü Önünde Protesto

445

Yemek Sepeti kuryesi Doğu Yılmaz haksız hukuksuz yere işten atıldığı için günlerdir Gaziosmanpaşa Rami’deki Yemek Sepeti önünde protesto yapıyordu. Bugün de eylemini Yemek Sepeti’nin Levent’teki Genel Merkezi önüne taşıdı. Hatırlanacağı gibi 1 Şubat’ta da Yemek Sepeti Genel Müdürlüğü önünde kuryelerin aylar süren protestolari gerçekleşmisti. Doğu Yılmaz’ın basın açıklamasına çok sayıda sendika ve dernek üyesi katıldı. Aynı zamanda açılamaya inşaat ve metal işlerinde çalışan işçiler de destek verdi. Doğu Yılmaz yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: Haksız hukuksuz işten atmayı kabul etmiyorum!Yemeksepeti işçisi köle değildir!Yemeksepeti işçileri olarak diğer sınıf kardeşlerimizle birlikte daha iyi çalışma ve yaşam koşulları için mücadele ettik. Anayasa ile güvence altına alınmış sendikalaşma hakkımız başta olmak üzere bir dizi hakkımız keyfi gerekçelerle gasp ediliyor. Bunlar yetmezmiş gibi sefalet ücreti dayatması ile karşı karşıya kalıyoruz. Yemeksepeti patronu 2022 yılında beş yüz seksen dokuz milyon dolar kar yaparak en çok kazananlar listesine girdi. Bizlere ise, düşük ücretler, ağır çalışma koşulları, baskı, mobbing, işçi sağlığı ve güvenliğini hiçe sayan koşulları reva gördü. Her şeye her dakika zam yapılırken, bizlerin ücret artışına, insani çalışma koşulları talebine ise baskı, mobbing, işten atma saldırısı ile karşılık veriyorlar. Tüm bu saldırılar karşısında sessiz kalmadık. Emeğimiz, onurumuz, can güvenliğimiz için mücadele ettik. Ülkenin dört bir yanında binlerce Yemeksepeti çalışanı olarak mücadelemizi büyüttük. Yemeksepeti yönetimi mücadelemizi kırmak için her türlü saldırıyı devreye soktu. Yalan, iftira, işten atma tehdidi ve saldırısı, esnaf kurye uygulaması ile bizleri parçalamaya dönük adımlar hayata geçirdikleri saldırıların bir kısmıdır. Bazı arkadaşlarımız dayatılan sefalet ücretiyle geçimini sağlayamadığı için ayrılmak zorunda kaldı. Bazıları ise biraz daha fazla gelir elde etmek için gece gündüz her türlü riski alarak esnaf kurye olmaya zorlandı kuralsız çalışmak zorunda kaldı. Gelinen aşamada saldırılarını artıran Yemeksepeti yönetimi birçok arkadaşımıza keyfi gerekçelerle tutanak tutuyor, ezmeye, sindirmeye çalışıyor, işten atarak tüm arkadaşlarımıza gözdağı vermeye çalışıyor. Bu saldırıların amacı emek onur mücadelemizi ezme, tüm işçi arkadaşlarımıza gözdağı verme hesabıdır. Fakat yanılıyorlar. Bu saldırılara boyun eğmedik. Emek, onur mücadelemizi, sendikal haklar başta olmak üzere örgütlenme mücadelemizi boğmak isteyenlerin karşısında durduk, durmaya devam edeceğiz.Ayrıştırıldığımız yerde birleşerek daha güçlü geliyoruz!Yemek sepeti işçileri olarak mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz. Tüm saldırıları boşa düşürerek daha güçlü geliyoruz. Bizleri şirket çalışanı, esnaf kurye olarak bölen parçalayanları boşa düşüreceğiz. Hepimiz biriz, çıkarlarımız bir. Esnaf kurye uygulaması ile çalışanları bölenler, baskı, mobbing, tutanak saldırısıyla ezmeye sindirmeye çalışanlar kaybedecek. Bizi ayrıştırdıkları yerde birleşiyoruz. Ortak çıkarlarımız için ortak mücadelemizi büyütüyoruz. Direnerek kazanımlar elde ederek hak ettiğimizi almak için hazırlanıyoruz. Yakın zamanda başlattığım direniş, Manisa da TÜMTİS’e üye oldukları için işten atılan kardeşlerimizin sendikal tazminat ve işe iade davasını kazanması daha büyük kazanımların habercisidir.  Birliğimizi güçlendirerek bizlere kölelik dayatanlardan hesap soracağız!Yemeksepeti direnişimiz binlerle başladı. Direnişimizin en zayıf yanı süreci yönetecek, tüm çalışanların ortak iradesini temsil edecek güçlü bir odak oluşturamamamız oldu. Gelinen aşamada bunun eksikliğini daha yakıcı biçimde hissediyoruz. Şimdi atmamız gereken adım tüm ayırmlarımızı bir kenara bırakarak ortak taleplerimiz etrafında kenetlenmektir. Hangi sendikaya, derneğe üye olduğumuz, bizleri ayrıştıran bir şeye dönüşmemelidir. Taleplerimiz ortaksa mücadelemizde ortak olmalıdır. Depolarda, kentlerde ve he yerde birliğimiz kurduğumuzda ortak hareket etmek ve kazanmak için en önemli adımı atmış olacağız. Bunun başardığımızda daha güçlü oluruz. Bizlere köleliği reva görenlerin karşısına daha güçlü çıkarız. Bu bilinçle yemeksepeti sürecinde öne çıkan kardeşlerim, mücadelemizde emek harcayan sendikalar, kurumlar başta olmak üzere ortak çıkarlarımız için kenetlenmeliyiz. Birliğimiz güçlendirmek için bu adımı atmak sürecin tarafı olan tüm kurumların temel görevidir. Yemeksepeti işçileri başta olmak üzere tüm kuryelerin ortak talepleri ekseninde birleşmesi için daha güçlü adımlar atmak bizleri bekliyor. Mücadeleci sendikalar ve kurumların bu adımı atmasının önünde hiçbir engel yok.Sınıf mücadelesine bu aslandan katkı sunmak içinde bu parçalı tabloyu sonlandırmaktan başka çaremiz yok. Bu her sendikanın kurumun kendi çalışmasını bir kenara bırakması değil aksine sonuç alıcı bir zeminde ve ortak talepler ekseninde büyütmesine vesile olacaktır. Tabandan birliğimiz esas olmalı, kazanmaya kenetlenmeli sendikal tercihleri ise işçilerin bilinci ve iradesinin ekseninde doğru bir zemine oturtmalıyız. Ayrıştığımız yerde birleşmeli sendikal haklar başta olmak üzere tüm haklarımızı gasp eden yemeksepetin den söke söke almalıyız.Kardeşler; Beni yalan ve iftira ile işten attılar. Kullandığım motorun arızalandığı bir günü fırsat bilen yönetim yalan ve iftira dolu tutanak tutarak bu durumu kendince fırsata çevirdi. Ülkenin dört bir yanında binlerle verdiğimiz mücadelenin sönümlendiğini düşündükleri için bu saldırıyı devreye soktular. Depolarda hak mücadelemizde öne çıkan arkadaşlarımıza keyfi gerekçelerle tutanak tutuyorlar. Mücadelemizin sönümlendiğini zannedenler yanılıyorlar. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birlikte yola çıktığımız sokaklarda taleplerimizi yükselttiğimiz mücadeleyi boğamayacaklar. Ben bütün Yemeksepeti işçisi arkadaşlarım adına karşı karşıya kaldığım- kaldığımız saldırıya karşı depo önünde mücadelemi büyütmeye devam edeceğim. Mücadelemizi sadece Eyüp-Rami depo önüyle sınırlamayacağız. Birlik olma ve mücadeleyi büyütme çağrısını, bu çabaya omuz veren işçi kardeşlerimle, dostlarımızla, sürecin tarafı olan tüm kurumlarla diğer depolara da taşıyacağız. Bu mücadele tüm Yemek Sepeti işçilerinin ve sınıfımızın mücadelesi olarak başladı.Depo önünde başlattığım mücadelede tüm yemek sepeti işçilerinin, sınıfımızın emek, onur ve gelecek mücadelesidir.Taleplerimizi kazanana kadar mücadeleye devam!Taleplerimiz açık ve nettir.*Ücretler insanca yaşam seviyesine çıkarılana,*Baskı, mobing, tutanak tehdidi son bulana, *Sendikal örgütlenme başta olmak üzere örgütlenmenin önündeki keyfi engeller kaldırılana, *Esnaf kurye adı altında dayatılan güvencesizlik son bulana,*Performans ve hız odaklı çalışma rejimine son bulana, *Road, Runner uygulaması üzerinden kuryelere dayatılan kölelik zinciri parçalanana,*Sürgüne göndermeler son bulana,*İşten atılanlar geri alınana ve işten atmalar yasaklanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İşçi kardeşlerimi ve sürecin tarafı olan sendikaları, kurumları temel taleplerimiz ekseninde emek, onur, gelecek, iş güvencesi mücadelemizi birlikte büyütmeye davet ediyorum. İşçilerin birliği patronları yenecek! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yemek Sepeti İşçisi Doğu yılmaz