KASK TAKMAYANIN MOTOSİKLETİNE EL KONULACAK MI?

2683
Kask takmayanın motosikletine el konulacağına dair bir haber ortalıkta dolaşmaktadır. İzmir’de bir yerel gazetede yayınlanan haber kupürü moto kurye gruplarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında yayılmaktadır. Bize de çok sayıda takipçimiz o kupürü yolladı. Fakat biz teyit etmeden haber yapmayı doğru bulmadığımız için o kupürü yayınlamadık. İlgili haberde çıktığını söylenen ve atıf yapılan yönetmelik 16 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” tir. Ve o yönetmeliğin içeriğinde motosiklet kullanıcılarını ilgilendiren bölümlerini (gözlüksüz kasklar ve reflektörlü yelek ) geçtiğimiz günlerde haberleştirmiştik.(İsteyenler için yönetmeliğin resmi gazete linkini de buraya bırakıyoruz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220816-4.htm ) 
 
İlgili bölümlerde “kask takmayanın motosikletine el konulup trafikten men edilecek” ibaresi geçmemektedir.
 
 
Ve 16 Ağustos ile 22 Ağustos (bugün) tarihleri arasındaki Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikleri incelediğimizde Trafik Yönetmeliğinde başka bir değişiklik görünmemektedir. Kask takmayanın motosikletinin bağlanacağına dair haber yapanlar ilgili yönetmeliği yayınlarlarsa biz de ona bağlı olarak bu haberimizi revize ederiz.
 
*Kask takmamaya dair insan hayatını önemseyen her türlü düzenlemeyi biz de destekliyoruz fakat haberlerin resmi kaynaklara dayandırılmasını ve doğru haberciliği de önemsiyoruz.

*İlgili yönetmeliğin tam metni

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 150 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “M1 sınıfı otomobillerin, M1G ve N1G sınıfı arazi taşıtlarının, N1, N2, N3 sınıfı kamyonet, kamyon ve çekicilerin, M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde yer alan “Emniyet Kemeri”nin bulundurulması ve kullanılması zorunludur.” ibaresi “M1 sınıfı otomobillerin, M1G ve N1G sınıfı arazi taşıtlarının, N1, N2, N3 sınıfı kamyonet, kamyon ve çekicilerin, M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında bu Yönetmeliğin eki (1) sayılı cetvelde yer alan “Emniyet Kemeri”nin, ayrıca taksilerde en az 1 adet, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu madde kapsamında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan araçlarda ise toplam koltuk sayısının en az 1/10’u kadar sayıda bu Yönetmeliğin eki (1) sayılı cetvelde yer alan “Çocuk Bağlama Sistemi Sisteminin” bulundurulması ve kullanılması zorunludur.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“2918 sayılı Kanunun 78 inci maddesine istinaden işlem yapılan araçlarda bulunan sürücü ve yolcular gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayolunda seyrine izin verilmez.”MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli “1 SAYILI CETVEL”in; C) HUSUSİYETLERİNE GÖRE ARAÇLARDA BULUNDURULACAK TEÇHİZAT” bölümünün;1) “Taşıt” kısmında yer alan “Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet (Sürücüsü bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)” ibaresi “Motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet (Sürücüsü bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)” şeklinde,2) “Durum ve Nitelikleri” kısmında yer alan “Sürücüler için; gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz (Koruma başlığının gözlüğü varsa ayrıca gözlük aranmaz) olacaktır.” ibaresi “Sürücüler için; gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz (Koruma başlığında koruma gözlüğü olması durumunda ve bisiklet sürücülerinde koruma gözlüğü aranmaz) olacaktır.” şeklinde,3) “Taşıt” kısmında yer alan “Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet” ibaresi “Bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet” şeklinde,4) “Teçhizat” kısmında yer alan; “Reflektif işaret” ibaresi “Reflektif kıyafet (yelek vb.)” şeklinde,5) “Durum ve Nitelikleri” kısmında yer alan “Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde giyinecekler veya giysilerine reflektif işaret takacaklardır.” ibaresi “Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek vb. giyineceklerdir.” şeklinde,değiştirilmiştir.MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.