Moto Kuryelerin Sorunları İçin TBMM’de Araştırma Önergesi Verildi

283

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, moto kuryelerin iş güvenliği ve istihdam sorunlarının araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. Demir, önergesinde, “Özellikle kendi hesabına çalışan moto-kuryeler ve platformlar arasındaki sözleşmelerde moto-kuryeleri koruyucu düzenlemeler getirilmelidir” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, önergenin gerekçesinde şunları dile getirdi:

“ILO Ankara tarafından 2022 yılında teslimat sektöründe çalışan moto kuryeler üzerine yayınlanan araştırmada, kayıt dışılığın da yaygın olduğu bu meslekte çalışanların sayısının giderek arttığı görülmüştür. Özellikle çalışanların ve hizmetin puanlandırıldığı bazı platformlarda, siparişi götüren moto kuryeye yapılan olumsuz yorum ve düşük puanlamalar, işveren tarafından moto kuryelere daha hızlı olmaları konusundaki baskıyı artırmakta ve moto kuryelerin karıştığı trafik kazalarının önünü açmaktadır.
“MOTO KURYELERİN KARIŞTIĞI KAZALARDA AŞIRI ÇALIŞMA SÜRELERİ, DİNLENME OLANAĞINDAN YOKSUNLUK, KISA TESLİMAT SÜRELERİNİN GETİRDİĞİ HIZ BASKISI GİBİ FAKTÖRLERİN DE ETKİSİ BÜYÜKTÜR”

Moto kuryelerin karıştığı kazalarda aşırı çalışma süreleri, dinlenme olanağından yoksunluk, kısa teslimat sürelerinin getirdiği hız baskısı, psiko-sosyal sorunlar, güvenlik ekipmanı eksikliği gibi faktörlerin de etkisi büyüktür. Sektörde yaşanan büyük orandaki kayıt dışılık nedeniyle kazalar iş kazası değil trafik kazası olarak kaydedilmektedir. Dolayısıyla, moto-kuryelerin yaşadıkları iş kazaları resmi rakamlara gerçekçi olarak yansımamaktadır.

“MOTO-KURYELERİN DİNLENME BAŞTA OLMAK ÜZERE TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLMELERİ İÇİN ÖRGÜTLENMELERİN VE YASAL DÜZENLEMELERİN ÖNÜ AÇILMALIDIR”

Demir araştırma önergesinde esnaf kuryelerin sorunlarına da dikkat çekti: “Özellikle kendi hesabına çalışan moto-kuryeler ve platformlar arasındaki sözleşmelerde moto-kuryeleri koruyucu düzenlemeler getirilmelidir. Moto-kuryelerin dinlenme başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için örgütlenmelerin ve yasal düzenlemelerin önü açılmalıdır.

Sektörde yaşanan sorunların boyutunun tam anlamıyla ortaya konulabilmesi, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar geliştirilebilmesi için sektörde çalışan moto-kurye sayıları, farklı çalışma statüleri ve kayıt dışılık gözetilerek sağlıklı biçimde belirlenmelidir. Bu sebeple moto kuryelerin sorunlarının araştırılması ve çözüm yolları üretilmesi elzemdir.”

Geçtiğimiz yıllarda da TBMM’de farklı partilerden milletvekilleri araştırma önergeleri sunmuş fakat somut adımlar atılmamıştı.