CHP Grup Başkanlığı Tarafından 5 Ocak 2022’de Verilen Soru Önergesi

2424

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat BİLGİN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Ednan Arslan / İzmir Milletvekili

Gelişen teknoloji tüketici davranışlarını da etkilemiş, internetp;: ınden alışveriş yaygınlaşırken, salgın süreciyle birlikte bu alan önemli bir sekför halini almıştır. Yaşanan gelişmeler kurye hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan motokuryeliği bir iş kolu haline getirmiştir.

Artan talep, rekabet ve özellikle yiyecek sektöründe ürünlerin zamanında yerine ulaştırılması, erken teslimat gibi baskılar beraberinde yeni sorunları doğurmuştur. Motokuryelerin neden olduğu kazalar artarken, kurye sektöründe çalışan çok sayıda motosiklet sürücüsü; iş yükü, zaman baskısı ve alınmayan önlemler nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu’nun açıklamalarına göre yaşanan kazalarda Mart 2020 ile Şubat 2021 tarihleri arasında 189 motokuryenin hayatını kaybetmiştir.

Bu bağlamda;

1- 2015, 2020 ve 2021 yıllarında çalışan motokurye sayısı nedir? Çalışılan illere, yaş gruplarına ve eğitim durumlarına göre dağılımları nedir?
2- 2015 ve 2020 yılları arasında motokuryelerin neden olduğu kaza sayısı ve bu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı nedir? Bu kazalarda hayatını kaybeden motokurye sayısı nedir?
3- 2021 yılında motokuryelerin neden olduğu kaza sayısı ve bu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı nedir? Bu kazalarda hayatını kaybeden motokurye sayısı nedir?
4- Bu kazalarda can kaybı ve yaralanmaları önlemek ve en aza indirmek için alınan ek önlemler nelerdir? Yapılan denetimlerin kapsamı nedir?