HDP Grup Başkanlığı Tarafından 11 Ekim 2021’de Verilen Soru Önergesi

517

Aşağıdaki sorularımın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 11.10.2021

Tolay HATIMOGULLARI ORUÇ / HDP Adana Milletvekili

9 Ekim 2021 ‘de İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği, son dönemde artan trafik kazalarında motosikletli kuryelerin ölümü ve kuryelerin çalışma koşullarındaki zorluklara dikkat çekmek
için eylem yapmıştır. Demek Başkanı Murat Tomris; pandemi ile yaşadıkları zorlukların
arttığını, işverenler tarafından hayatlarına değer verilmediğini, hız puanlama sisteminin tarfik
kazalarına neden olduğu ifade edilmiştir. Hiçbir paketin insan canından. dal,ıadeğerli olmadığına vurgu yapılan açıklamada motokuryelerin canını kasteden zaman kısıtlamalarından vazgeçilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Pandemi döneminde alışveriş ihtiyaçlarının daha çok elektronik ortamlardan sağlanma.si nedeniyle motorlu kuryelerin iş yükü, normalin üç katına çıkmıştır. Motokuryeler, siparişleri yetiştirme konusunda sürekli işveren ve müşteri baskısı yaşamaktadır. Pandeminin başından bu yana trafik kazalarında 200’ün üstünde motokurye hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle, motorlu kuryelerin iş ve can güvenliğinin sağlanması için kuryelere dayatılan süre kısıtlaması uygulaması kaldırılmalıdır.

Bu bağlamda;

  1. Motokuryeler için meslek tanımı yapılması Bakanlığınızca planlanmakta mıdır?
  2. Bakanlığınızın motorlu kuryelerin çalışma koşullarının düzenlenmesi ve denetlenmesi adına çalışmaları var mıdır?
  3. Motokuryelerin koruyucu ekipman kullanmasını sağlayacak/zorunlu kılacak düzenlemeler ve denetlemeler tarafınızca yapılmakta mıdır?
  1. Pandeminin başladığı günden bugüne trafik kazalarında kaç tane motokurye hayatını kaybetmiştir?
  2. Siparişlerin teslim sürelerine ilişkin herhangi bir çalışmanız var mıdır?
  3. Motorlu kuryelerin talep ettiği zaman kısıtlamalarının kaldırılması sağlanacak mıdır?