CHP Grup Başkanlığı Tarafından 31 Mayıs 2021’de Verilen Soru Önergesi

580

Aşağıda yazılı sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat BİLGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 98.maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç Tüzüğü’nün 96 ve 99. maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Ahmet Önal/ Kırıkkale Milletvekili

Pandeminin başladığı 2020 Mart ayından itibaren insanlık bir süre dünyada ve ülkemizde evlerine kapanmıştır. Eve kapanan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere yıllardır çalıştıkları halde gözükmeyen motokuryeler, kuryeler ve kargo çalışanlarının görünürlükleri bu dönemde artmıştır.
Geçen yıl sayıları daha az olan motokuryeler pandemi döneminde çoğalarak hizmet sektöründe yerini almıştır.
İşsizliğin en fazla yaşandığı bu sıralarda iş bulamayan gençlerimiz kurye ve motokurye olmanın daha kolay olduğunu düşünerek hizmet sektöründe çalışmaya başlamakta, her geçen gün sayıları da artmaya devam etmektedir.
Yeni bir meslek grubu olan Motokuryeler için kanuni düzenlemeler, yaşanan kaza, yaralanmalar ve ölümler nedeniyle şart olmuştur.
Çalışma sürelerinin bir çerçeveye oturtulması gerekmektedir. Motokuryeler zamanla yarıştıkları için çoğu zaman kendi hayatlarını dahi düşünememekte yetiştirecekleri siparişlerin hesabını yapmaktadırlar.
Aslında bu arkadaşlarımız kayıt dışı çalışma, çalışma sistemi, çalışma süresi, iş riski açısından insan haklarına ve iş kanununa aykırı çalışmaktadırlar.
Yine siparişleri yetiştirme-yetiştirememe konusunda işveren ve müşteri arasında sürekli mobinge uğramaktadır. Verilen görevi yerine getirmek, siparişleri yetiştirebilmek için trafik kurallarını dahi ihlal etmek zorunda kalmaktadırlar. Çünkü buna mecburdurlar, yoksa işlerinden atılma tehditi ile karşı karşıyadırlar.
Bu yüzden bir çok Motokurye hayatını kaybetmektedir. 2020 Mart ayından bu yana 222 motokurye hayatını kaybetmiş kaza geçirenlerin sayısı dahi bilinmemektedir. Kimisi yatalak olmuş, kimisi ise uzuv kaybı ile iş yapamayacak hale gelmiştir. Bu veriler Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonunun tarafından resmi kayıtlara geçirilmiştir. Motokuryeler günde en az 1 O en çok 18 saat çalışmakta olup çok düşük ücretle aynı zamanda güvencesiz çalışmaktadırlar. Her gün bir çok insana temas kuran bu meslek grubu her an virüs almaya da açıktırlar.

Bu nedenle;

1- Bu meslek grubunda çalışan tüm emekçileri, aşıda öncelikli sıraya alınmayı düşünüyor musunuz?
2- Motokuryeler için meslek tanımı yapmayı düşünüyor musunuz?
3- Çok tehlikeli meslekler sınıfına almayı düşünüyor musunuz?
4- Lisanslı bir belge ile çalıştırılmalarını sağlamayı düşünüyor musunuz?
5- Bu mesleğe başlayacak kuryelere MEB onaylı eğitim verilmesi hususunda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
6- Motokuryeler tarafından kullanılan ve onları hayatta tutan koruyucu ekipmanların (kask, mont, eldiven, koruyucu, pantolon, dizlik, bot, vs) ötv den çıkarılmasını ve ek gümrük vergisinin kaldırılmasını düşünüyor musunuz?
7- Sigortalarının aldığı maaş üzerinden hesaplanarak yatırıldığının takip ve kontrolünü yapmayı düşünüyor musunuz?
8- iş kanununda çalışma süreleri ve çalışma şekillerini düzenlemeyi düşünüyor musunuz?
9- Yetiştirmesi istenen sipariş adeti ve yetiştirme süreleri konusunda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
10- 0nline sipariş sitelerinde yer alan hız puanlamasının kaldırılması konusunda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?