Pandemi Koşullarında Hizmet Sektöründe Çalışanların Beklentileri – İstanbul Planlama Ajansı

1848

Eylül 2021

Pandemi Koşullarında Hizmet Sektöründe Çalışanların Beklentileri araştırması ile pandeminin derinleştirdiği eşitsizliklere odaklanılmış, ön safta çalışanlar veya asli işler olarak tanımlanan üç meslek grubu seçilerek mevcut çalışma koşulları çözümlenmiş, pandemi döneminde çalışma rejiminin nasıl değiştiği, beklentileri ve sorunlara dair politika önerileri ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda hizmet sektöründe yer alan ve genç emeğin yoğun olduğu üç farklı meslek grubu olarak AVM çalışanları, moto kuryeler ve özel güvenlik görevlilerine odaklanılmıştır.